ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 1 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 6 Ngày.

Thủy Bang
15 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 153 Bại: 257
Bang Chủ:
nami99
Anh Hùng:
kaiser_quan (48)
48
(3 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
48.0

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 390 Bại: 20
Bang Chủ:
tiger1998
Anh Hùng:
co_ga_express (50)
170 x 1.75
(74 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
34.0

Hỏa Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 300 Bại: 110
Bang Chủ:
ngo_vanthai
240 x 1.5
(72 / Phần Tử)
Thắng Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.0

Thổ Bang
13 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 202 Bại: 208
Bang Chủ:
soltran71
Anh Hùng:
covoibac (30)
30 x 1.25
(3 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.0

Mộc Bang
22 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 183 Bại: 227
Bang Chủ:
finisher_65
0
(0 / Phần Tử)
Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy