ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 7 - Ngày cuối cùng của Cuộc Chiến
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 10 Giờ.

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 406 Bại: 29
Bang Chủ:
co_ga_express
100 x 1.75
(58 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
33.3

Thổ Bang
16 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 223 Bại: 212
Bang Chủ:
suongthichieu
1322 x 1.25
(103 / Phần Tử)
Thắng Trận: 39 Bại Trận: 17

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.6

Mộc Bang
12 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 191 Bại: 244
Bang Chủ:
maovuong
Anh Hùng:
hannt (96)
628
(52 / Phần Tử)
Thắng Trận: 22 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.3

Hỏa Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 312 Bại: 123
Bang Chủ:
ngo_vanthai
Anh Hùng:
ti_toe (190)
190 x 1.5
(95 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.1

Thủy Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 171 Bại: 264
Bang Chủ:
ti_ui_ti
Anh Hùng:
baolinh_2007 (142)
214
(24 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.3

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy