ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 399 Bại: 28
Bang Chủ:
co_ga_express
186 x 1.75
(81 / Phần Tử)
Thắng Trận: 4 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
37.2

Thủy Bang
11 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 166 Bại: 261
Bang Chủ:
linh_kientruc
Anh Hùng:
baolinh_2007 (200)
870
(79 / Phần Tử)
Thắng Trận: 25 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.4

Hỏa Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 309 Bại: 118
Bang Chủ:
ngo_vanthai
226 x 1.5
(68 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
20.5

Mộc Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 187 Bại: 240
Bang Chủ:
arsenall
640
(49 / Phần Tử)
Thắng Trận: 21 Bại Trận: 12

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.4

Thổ Bang
15 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 218 Bại: 209
Bang Chủ:
suongthichieu
318 x 1.25
(27 / Phần Tử)
Thắng Trận: 8 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.7

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy