ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 7 - Ngày cuối cùng của Cuộc Chiến
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 13 Giờ.

Thổ Bang
15 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 210 Bại: 208
Bang Chủ:
soltran71
1002 x 1.25
(84 / Phần Tử)
Thắng Trận: 21 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
35.8

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 393 Bại: 25
Bang Chủ:
ox_thuhien
244 x 1.75
(107 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.1

Thủy Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 160 Bại: 258
Bang Chủ:
nami99
632
(49 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 12

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.3

Hỏa Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 304 Bại: 114
Bang Chủ:
ngo_vanthai
150 x 1.5
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
16.7

Mộc Bang
21 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 185 Bại: 233
Bang Chủ:
recca
Anh Hùng:
arsenall (100)
802
(38 / Phần Tử)
Thắng Trận: 26 Bại Trận: 24

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
16.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy