ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 358 Bại: 8
Bang Chủ:
co_ga_express
200 x 1.75
(88 / Phần Tử)
Thắng Trận: 4 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
40.0

Hỏa Bang
22 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 261 Bại: 105
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
arsenall (200)
322 x 1.5
(22 / Phần Tử)
Thắng Trận: 8 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
29.3

Thổ Bang
42 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 187 Bại: 179
Bang Chủ:
baolinh_2007
Anh Hùng:
truong_tiensinh (100)
1740 x 1.25
(52 / Phần Tử)
Thắng Trận: 56 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.8

Mộc Bang
21 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 157 Bại: 209
Bang Chủ:
xx_commando_xx
Anh Hùng:
sunnyking (50)
50
(2 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.0

Thủy Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 133 Bại: 233
Bang Chủ:
khehat1minh
286
(32 / Phần Tử)
Thắng Trận: 10 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.9

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy