ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 2 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 5 Ngày.

Hỏa Bang
18 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 275 Bại: 105
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
qua_dua_chuot (350)
1496 x 1.5
(125 / Phần Tử)
Thắng Trận: 32 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
40.4

Thổ Bang
34 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 188 Bại: 192
Bang Chủ:
soltran71
1632 x 1.25
(60 / Phần Tử)
Thắng Trận: 48 Bại Trận: 15

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.9

Thủy Bang
12 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 136 Bại: 244
Bang Chủ:
cogai_dolong_
Anh Hùng:
angkor_wat (200)
602
(50 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
24.1

Kim Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 369 Bại: 11
Bang Chủ:
ox_thuhien
238 x 1.75
(83 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.0

Mộc Bang
26 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 170 Bại: 210
Bang Chủ:
magical_cannon
532
(20 / Phần Tử)
Thắng Trận: 14 Bại Trận: 36

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.6

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy