ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 355 Bại: 7
Bang Chủ:
co_ga_express
Anh Hùng:
tiger1998 (396)
566 x 1.75
(248 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
43.5

Thổ Bang
53 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 185 Bại: 177
Bang Chủ:
soltran71
4388 x 1.25
(103 / Phần Tử)
Thắng Trận: 96 Bại Trận: 19

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
38.2

Mộc Bang
25 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 154 Bại: 208
Bang Chủ:
satthu_78
1522
(61 / Phần Tử)
Thắng Trận: 40 Bại Trận: 41

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.8

Hỏa Bang
23 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 257 Bại: 105
Bang Chủ:
level_0
Anh Hùng:
vuaanchoi65 (300)
788 x 1.5
(51 / Phần Tử)
Thắng Trận: 20 Bại Trận: 23

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.3

Thủy Bang
17 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 133 Bại: 229
Bang Chủ:
angkor_wat
1064
(63 / Phần Tử)
Thắng Trận: 31 Bại Trận: 82

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
9.4

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy