ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 4 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 3 Ngày.

Thổ Bang
55 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 171 Bại: 174
Bang Chủ:
indiana
5966 x 1.25
(136 / Phần Tử)
Thắng Trận: 150 Bại Trận: 22

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
34.7

Hỏa Bang
31 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 240 Bại: 105
Bang Chủ:
finisher_65
Anh Hùng:
chim_chim (294)
1296 x 1.5
(63 / Phần Tử)
Thắng Trận: 33 Bại Trận: 24

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.7

Mộc Bang
29 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 147 Bại: 198
Bang Chủ:
sonlam_6571
Anh Hùng:
satthu_78 (390)
1316
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 36 Bại Trận: 39

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.5

Thủy Bang
22 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 131 Bại: 214
Bang Chủ:
angkor_wat
994
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 30 Bại Trận: 79

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
9.1

Kim Bang
7 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 344 Bại: 1
Bang Chủ:
tiger1998
0 x 1.75
(0 / Phần Tử)
Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy