ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Thủy Bang
24 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 147 Bại: 254
Bang Chủ:
indiana
Anh Hùng:
hoang_sa_mac (248)
722
(30 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
36.1

Thổ Bang
22 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 196 Bại: 205
Bang Chủ:
soltran71
Anh Hùng:
cogai_dolong_ (136)
564 x 1.25
(32 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
31.3

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 384 Bại: 17
Bang Chủ:
co_ga_express
340 x 1.75
(149 / Phần Tử)
Thắng Trận: 9 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
28.3

Hỏa Bang
9 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 296 Bại: 105
Bang Chủ:
qua_dua_chuot
Anh Hùng:
ngo_vanthai (100)
138 x 1.5
(23 / Phần Tử)
Thắng Trận: 3 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.6

Mộc Bang
26 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 178 Bại: 223
Bang Chủ:
magical_cannon
Anh Hùng:
hannt (32)
832
(32 / Phần Tử)
Thắng Trận: 28 Bại Trận: 15

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.3

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy