ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 1 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 6 Ngày.

Hỏa Bang
27 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 248 Bại: 105
Bang Chủ:
general_tony
Anh Hùng:
chim_chim (250)
708 x 1.5
(39 / Phần Tử)
Thắng Trận: 15 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
37.3

Thổ Bang
50 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 176 Bại: 177
Bang Chủ:
indiana
Anh Hùng:
soltran71 (250)
602 x 1.25
(15 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
31.7

Kim Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 350 Bại: 3
Bang Chủ:
tiger1998
Anh Hùng:
big_bird (28)
28 x 1.75
(8 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
28.0

Mộc Bang
24 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 151 Bại: 202
Bang Chủ:
satthu_78
Anh Hùng:
recca (36)
696
(29 / Phần Tử)
Thắng Trận: 23 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
24.0

Thủy Bang
29 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 132 Bại: 221
Bang Chủ:
angkor_wat
Anh Hùng:
lac_long_quan (100)
1082
(37 / Phần Tử)
Thắng Trận: 36 Bại Trận: 20

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.3

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy