ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Thủy Bang
19 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 140 Bại: 252
Bang Chủ:
indiana
1826
(96 / Phần Tử)
Thắng Trận: 47 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
33.8

Thổ Bang
26 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 193 Bại: 199
Bang Chủ:
soltran71
992 x 1.25
(48 / Phần Tử)
Thắng Trận: 23 Bại Trận: 13

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.6

Hỏa Bang
12 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 287 Bại: 105
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
petikount (180)
362 x 1.5
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 9 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.9

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 380 Bại: 12
Bang Chủ:
ox_thuhien
104 x 1.75
(61 / Phần Tử)
Thắng Trận: 3 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.9

Mộc Bang
29 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 174 Bại: 218
Bang Chủ:
magical_cannon
Anh Hùng:
recca (182)
1048
(36 / Phần Tử)
Thắng Trận: 33 Bại Trận: 39

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.6

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy