ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 7 - Ngày cuối cùng của Cuộc Chiến
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 23 Giờ.

Thủy Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 155 Bại: 258
Bang Chủ:
ti_ui_ti
Anh Hùng:
indiana (288)
1392
(107 / Phần Tử)
Thắng Trận: 36 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
32.4

Thổ Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 205 Bại: 208
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
soltran71 (300)
1082 x 1.25
(80 / Phần Tử)
Thắng Trận: 25 Bại Trận: 11

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.1

Hỏa Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 301 Bại: 112
Bang Chủ:
ngo_vanthai
450 x 1.5
(135 / Phần Tử)
Thắng Trận: 12 Bại Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.7

Mộc Bang
21 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 184 Bại: 229
Bang Chủ:
finisher_65
Anh Hùng:
hannt (190)
644
(31 / Phần Tử)
Thắng Trận: 19 Bại Trận: 28

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
13.7

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 392 Bại: 21
Bang Chủ:
tiger1998
0 x 1.75
(0 / Phần Tử)
Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy