ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 6 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 40 Giờ.

Hỏa Bang
25 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 265 Bại: 105
Bang Chủ:
chim_chim
Anh Hùng:
indiana (350)
1478 x 1.5
(89 / Phần Tử)
Thắng Trận: 36 Bại Trận: 17

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.9

Thổ Bang
37 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 187 Bại: 183
Bang Chủ:
baolinh_2007
Anh Hùng:
covoibac (114)
1522 x 1.25
(51 / Phần Tử)
Thắng Trận: 49 Bại Trận: 19

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.4

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 362 Bại: 8
Bang Chủ:
big_bird
Anh Hùng:
co_ga_express (100)
100 x 1.75
(44 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
20.0

Thủy Bang
8 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 133 Bại: 237
Bang Chủ:
thancongly
Anh Hùng:
ox_thuhien (210)
726
(91 / Phần Tử)
Thắng Trận: 25 Bại Trận: 12

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.6

Mộc Bang
20 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 161 Bại: 209
Bang Chủ:
general_tony
Anh Hùng:
kiepdoden65 (84)
216
(11 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
12.7

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy